Wetgeving

Nieuwe Europese richtlijn

Gehoorbescherming van categorie 2 naar categorie 3
Vanaf 21 april 2018 is de nieuwe wetgeving 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) in werking getreden. De periode tot 21 april 2019 fungeert als een overgangsjaar waarin zowel de oude richtlijn als de nieuwe wetgeving geldig zijn. Vanaf deze datum moeten alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Naast de strengere eisen met betrekking tot de gebruikersinformatie, technische documentatie en de etikettering van PBM’s, heeft de nieuwe wetgeving betrekking op een herindeling van PBM’s in de bekende categorieën. Daarbij is de gehoorbescherming verplaatst van categorie 2 (gemiddeld risico) naar categorie 3 (hoogste risico). Elke fabrikant van PBM’s die valt onder categorie 3 moet voldoen aan een van de twee mogelijke kwaliteitsbeoordelingsprocedures, beschreven als module C2 en module D in de verordening. Dit houdt in dat de kwaliteit van alle door EU-typeonderzoek goedgekeurde producten jaarlijks moet worden beoordeeld door een erkende instantie (aangemelde instantie) die zal beoordelen of de kwaliteit van het product te allen tijde gegarandeerd gelijk is aan de oorspronkelijke monsters van het CE-type. De keuze voor C2 of D ligt bij de fabrikant.

Als leidende fabrikant heeft Elacin al een module D-audit behaald, waarvoor het certificaat uiterlijk in juni zal worden uitgegeven door een Duitse Notified Body. Daarmee zal Elacin volledig gecertificeerd zijn volgens de meest recente vereisten volgens de nieuwe wetgeving als een van de eerste fabrikanten van gehoorbescherming, bijna een jaar eerder dan wettelijk vereist. De impact voor onze klanten is nauwelijks merkbaar. De enige wijzigingen zijn een licht aangepast pakketlabel en een bijgewerkte gebruikersinstructie. Al het overige blijven dezelfde vertrouwde Elacin-artikelen van hoge kwaliteit, omdat onze productkwaliteit, traceerbaarheid en betrouwbaarheid altijd aan de top van de branche hebben gestaan ​​en dat ook in de toekomst zullen blijven.