Disclaimer

Disclaimer Elacin

Elacin is een geregistreerd handelsmerk van Elacin International B.V. Deze website en haar inhoud genieten bescherming uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten. Alle merken, handelsnamen, auteursrechtelijk beschermde werken die te zien zijn op en/of octrooirechten die bestaan ten aanzien van deze website behoren toe aan Elacin International of haar distributeurs/toeleveranciers, tenzij anders is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elacin International en/of haar distributeurs/toeleveranciers is het niet toegestaan de website (delen van), haar inhoud en de daarop aanwezige intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken etc.

Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik door (potentiële) klanten. Het is slechts toegestaan de website te bekijken op een enkele computer en/of daarvan een enkele ‘hard-copy’ te printen. Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan (potentiële) klanten. Elacin International heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en/of het gebruik daarvan. Elacin International is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de website. Voor zover Elacin International op haar website ‘links’ heeft aangebracht c.q. aanbrengt naar websites van derden, geeft Elacin International geen garanties met betrekking tot de aard, inhoud en of het gebruik daarvan. Elacin International is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze websites. Het is niet toegestaan deze website te ‘framen’ en zonder schriftelijke toestemming te linken met andere websites.