Over geluid

Wanneer wordt geluid gevaarlijk?

De gevoeligheid voor geluid verschilt van mens tot mens. In het algemeen geldt dat een niveau van meer dan 80 dB(A) het gehoor kan beschadigen. Dit bereik je al wanneer je harder moet praten om jezelf verstaanbaar te maken. Hoe hoger het niveau, hoe groter het risico op gehoorschade.

Zeer harde geluiden van korte duur (impactgeluid), zoals een explosie of het afvuren van een geweer kunnen pijn veroorzaken en een onmiddellijk ernstig of zelfs permanent gehoorverlies tot gevolg hebben. Blootstelling aan een geluidsniveau tussen 80 en 120 dB kan “ongemerkt” schade veroorzaken. Hoe langer de blootstelling, hoe groter de schade.

De juiste gehoorbescherming

Het dragen van het juiste type gehoorbescherming vermindert het risico op gehoorschade en zorgt ervoor je constant wordt beschermd. Voordelen die worden gerealiseerd wanneer je ook gemotiveerd bent om gehoorbescherming daadwerkelijk zonder onderbreking te dragen.

Bekijk hier ons aanbod gehoorbeschermers.

 

 

Beïnvloedt geluid meer dan alleen het gehoor?

Sommige mensen worden onrustig van geluid, raken vermoeid, geïrriteerd, hebben een verhoogde hartslag en bloeddruk of zelfs een toename van maagzuur. Geluid kan ook het prestatievermogen beïnvloeden door een verminderde concentratie.

Hoe lang duurt het voor lawaai schadelijk is?

Veel sneller dan je waarschijnlijk verwacht, kan lawaai gehoorschade veroorzaken.
In onderstaande overzicht worden lawaai en verblijftijd tot elkaar berekend:

Lawaainiveau in dB(A) Veilige verblijftijd / 24 uur
80 dB(A) 8 uren
86 dB(A) 2 uren
92 dB(A) 30 minuten
98 dB(A) 7 minuten

Wat is frequentie?

De toonhoogte van een geluid wordt bepaald door het aantal drukwisselingen per seconde, en uitgedrukt in Hertz [Hz]. Het menselijk oor is in staat om toonhoogtes waar te nemen tussen ongeveer 20 Hz (de laagste toon op een groot pijporgel) tot ongeveer 20.000 Hz. Het oor is het gevoeligst voor geluidsgolven met een frequentie tussen de 1.000 en 6.000 Hz.

Wat is geluid?

Geluid wordt veroorzaakt door het trillen van een voorwerp – zoals goed zichtbaar bij de bewegingen van een conus van een luidspreker. Hiermee wordt de omringende lucht afwisselend samengeperst en ontstaat een geluidsgolf. De sterkte van geluid is gerelateerd aan de mate van samenpersen en de druk van de geluidsgolf die daaruit volgt. Dit wordt gemeten in decibels [dB].

Welke bronnen kunnen schadelijk zijn?

De volgende locaties/activiteiten kunnen gehoorschade veroorzaken.
Locatie / activiteit dB(A)
Disco / rock concert 110 dB(A)
Cirkelzaag 105 dB(A)
Sportevenement 100 dB(A)
Motorrijden 95 dB(A)
Gem. fabrieksgeluiden 90 dB(A)
Rumoerig feest 85 dB(A)
Cabine van een vliegtuig 80 dB(A)