Om lyd

Påvirker støjen mere end bare hørelse?

Nogle mennesker reagerer på lyd ved at blive urolige, trætte eller irriterede. Dette kan resultere i en øget puls, højere blodtryk eller et overskud af mavesyre. Støj kan også påvirke udførelsen af vanskelige opgaver på grund af dårlig koncentration.

Hvor lang tid tager det, før støjen bliver skadelig?

Støj forårsager høreskader hurtigere, end man skulle tro, som vist i nedenstående tabel:
Støjniveau i dB(A) / sikker eksponeringstid pr. 24 timer
80 dB(A) 8 timer
86 dB(A) 2 timer
92 dB(A) 30 minutter
98 dB(A) 7 minutter

Hvad er frekvens?

En lyds tonehøjde bestemmes af antallet af ændringer af trykket i sekundet og udtrykkes i hertz (Hz). Det menneskelige øre kan opfatte tonehøjder mellem ca. 20 Hz (den laveste tone på et stort orgel) og ca. 20.000 Hz, som f.eks. den skarpe, høje tone fra en hundefløjte, som mennesker kun lige akkurat kan høre.
Øret er mest følsomt over for lydbølger med frekvenser mellem 1.000 og 6.000 Hz.

Hvad er lyd?

Lyd stammer fra vibrationer i et objekt, som det tydeligt ses med en højttalermembran, der bevæger sig. Den omgivende luft komprimeres i intervaller, hvorved der skabes en lydbølge.
Lydstyrken er relateret til omfanget af denne kompression og det resulterende tryk i lydbølgen. Dette måles i decibel (dB). Efter korrigering for det menneskelige øres opfattelse angives niveauet som dB(A). Skalaen går fra den svageste lyd, det menneskelige øre kan opfatte: “0 dB(A)”, op til 180 dB(A), som er støjen fra en affyringsrampe, når en raket sendes afsted.
Decibel er en logaritmisk skala. Det betyder, at hvis dB-tallet stiger med 10, øges lydintensiteten til det tidobbelte.

Hvornår bliver lyd farligt?

Folks følsomhed over for lyd er forskellig. Generelt kan lydniveauer, som er højere end 80 dB(A), beskadige hørelsen. Når folk må tale mere højlydt for at blive hørt, er det omgivende niveau 80 dB(A) eller højere. Jo højere niveau, desto større er risikoen for høreskader. Meget høje lyde af kort varighed, f.eks. forårsaget af en eksplosion eller affyring af en pistol, kan medføre smerte og et øjeblikkeligt, alvorligt eller endda permanent tab af hørelse. Udsættelse for støjniveauer på mellem 80 og 120 dB kan medføre “umærkelig” skade, som folk er uvidende om på det pågældende tidspunkt, men som de først lægger mærke til, når det er sket, og det er for sent. Jo længere tid man udsættes, desto større bliver skaden.

Hvilke lydkilder kan være skadelige?

Følgende steder og aktiviteter kan forårsage høreskader:

Sted / aktivitetens dB(A)
Disco/rockkoncert / 110 dB(A)
Rundsav / 105 dB(A)
Sportsbegivenhed / 100 dB(A)
Motorcykel / 95 dB(A)
Gennemsnitlig fabriksstøj / 90 dB(A)
Støjende fest / 85 dB(A)
Flykabine / 80 dB(A)