Lovgivning

Nyt EU-direktiv

Høreværn fra kategori 2 til 3
Den 21. april 2018 trådte den nye forordning 2016/425 om personlige værnemidler (PV) i kraft. Perioden indtil 21. april 2019 fungerer som et overgangsår, hvor det erstattede direktiv også gælder. Fra sidstnævnte dato skal alle personlige værnemidler (PV) være i overensstemmelse med den nye lovgivning. Foruden strengere krav vedrørende brugeroplysninger, teknisk dokumentation og mærkning har ny software personlige værnemidler omgruppering i de aktuelle kategorier. Høreværn blev flyttet fra kategori 2 (gennemsnitlig risiko) til kategori 3 (højeste risiko). Alle producenter af personlige værnemidler, der falder ind under kategori 3, skal opfylde en af to mulige kvalitetssikringsprocedurer, der er betegnet som modul C2 og modul D i forordningen. Det betyder, at produktkvalitet skal vurderes af producenten. Valget af C2 eller D afgøres af producenten.
Som førende producent har Elacin allerede gennemgået og bestået en modul D-kontrol. For dette vil der blive udstedt et certifikat af et bemyndiget organ senest i juni 2017. Med dette vil Elacin overholde alle de seneste krav i den nye lovgivning om grundlæggende beskyttelse. Det vil blive gjort klart, hvilken indflydelse det har på vores kunder. Det eneste, der er forandret, er, at der er ændret en lille smule på pakningsetiketten og at brugervejledningen er blevet opdateret. Produktkvaliteten, muligheden for sporing, samt pålideligheden af Elacin ligger sig og har altid ligget sig i toppen af branchen og vil blive ved med at gøre det.